Rope Jou-kun, Juken de Ketsukacchin.- Digimon adventure hentai Stepsis